Klavihrátky – pracovní sešit 3

Kategorie: ,

Popis

Barevně ilustrované sešity pro malé klavíristy sestavené z pracovních listů s množstvím hudebních úkolů k doplňování, spojování, vybarvování, vystřihování a řadou sluchových cvičení Úspěšná série čtyř pracovních sešitů pro mladé klavíristy je moderním, nápaditým a promyšleným učebním materiálem, sledujícím současné mezinárodní trendy ve vývoji metodiky. Systematicky utříděné sborníky podnětů a nápadů k hodinám hry na klavír využije každý pedagog podle svých potřeb a individuálních možností dítěte. Hudební teorie se učí přímo u klavíru, s tužkou v ruce a ve spojení s praktickým použitím daného problému. Nápaditá kreslená cvičení dětem přiblíží tónový prostor a souvislosti v něm. Hravou, názornou a lehce srozumitelnou formu učení ocení i rodiče-nehudebníci. Snaha rozvíjet hudebnost dítěte jako celek, začlenit hudebně teoretické poznatky do výuky hry na nástroj a vyvážit racionální a emocionální složku hudebního vzdělávání – to vše jsou hlavní jmenovatele Klavihrátek. Co je přínosem klavírních pracovních sešitů? – představují moderní program výuky hry na klavír v nenásilném spojení s hudební teorií – při výuce hudební nauky je lze využít jako doplňující učební materiál – učí děti osvojit si pojmy cestou prožitku a vlastního vyjádření, zohledňují jejich osobní předpoklady – obsahují systematickou řadu zábavných testů, kvízů, doplňovaček a křížovek – pracovní listy jsou připraveny přímo k vyplnění, práce s nimi zabere 5 minut – součástí sešitů jsou metodické pokyny k probíraným tématům – jsou výsledkem dlouholeté praxe fundovaných autorek, syntézou osvědčených postupů – zaujmou prvotřídní grafickou úpravou s množstvím nápaditých barevných ilustrací